YG ENERJİ TESİSLERİ

Bilgi teknolojilerinin özellikle son yıllarda artan hızda değişmesi ve gelişmesi iş yapma biçimlerini de derinden etkilemektedir.

Bilgi toplumunda bilginin kullanımı arttıkça, işletme iş süreçlerinin yapısı da değişmekte, bilgi, iş gücü ve sermayeden daha önemli bir etken olarak süreçlere yansımaktadır.

HS Mühendislik deneyimli ekibi ve bilgi teknolojisi çözümleri konusundaki stratejik iş ortaklıkları ile kurumlara rekabette avantajı elde edecek çözümler sunar.

Günümüzde şirketler güvenilir veri ağları olmadan faaliyet gösteremez. Dahası, yeni hizmetlerin tedarik edilmesine, iş sürecinin hızlanmasına ve artan verimliliğe olanak sağladığı için iletişim altyapısının geliştirilmesi rekabet açısından önemli bir fark yaratıcı unsur haline gelmektedir.

HS Mühendislik bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

  • Bilgi Sistemleri Mevcut Durum Analizi ve Değerlendirilmesi, (Yazılım, Donanım, Network, İnternet vb.)

  • Bilgi Sistemleri Yeniden Yapılandırma

  • Sistem Odası ve Veri Merkezi Kurulumu

  • Yapısal Kablolama, Aktif Cihaz Konfigürasyon ve Kurulumu

  • Bilgi Sistemleri Dış Kaynak Hizmetleri